Poznaj Świat to najstarszy polski miesięcznik podróżniczo - geograficzny ukazujący się od 1948 roku. Miesięcznik, który uzależnia od czytania i podróży. Przyświeca mu idea, by czytelnik wiedział, co widzi. Pokazujemy cały świat z polskiego punktu widzenia. Cenimy sobie różnorodność relacji, stąd nasze przekonanie, że jesteśmy najbardziej otwartym miesięcznikiem na rynku. Świat jest piękny, Poznaj Świat!
Poznaj Świat dostępnym jest w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej.

www.poznaj-swiat.pl

Wydawca: Probier Leasing sp. z o.o. sp. k., Gdańsk Kowale ul. Glazurowa 7 80-180 Gdańsk, KRS: 0000711500, NIP: 9571070553, REGON: 221001362