Zapraszamy do nadsyłania zdjęć 16 edycji: 1-20 kwietnia 2019 r. / "Discover the World with SKAT!", 01-20 April 2019