Zapraszamy do nadsyłania zdjęć 18 edycji: 1-20 sierpnia 2019 r. / "Discover the World with SKAT!", 01-20 august 2019