Prześlij swoje zdjęcie z podróży i wygraj rejs promem!

Aby wziąć udział w konkursie należy:
- opublikować za pomocą modułu konkursowego 1 wybrane zdjęcie związane z podróżami oraz wypełnić pola formularza
- następnie, żeby zawalczyć o wygraną i przejść do dalszego etapu Twoje zdjęcie musi zebrać minimum 10 głosów np. poprzez zachęcenie swoich znajomych do głosowania na Twoje zdjęcie.

Więcej niż 10 głosów, nie wpływa na wybór zdjęcia.

UWAGA: Zgłoszone zdjęcie jest akceptowane przez Administratora Konkursu i publikowane w ciągu 24 godzin od jego zgłoszenia.

Życzymy powodzenia! 

Termin nadsyłania zgłoszeń w 17 edycji: 1-20 czerwca 2019 r.

 


 

TAKE PART IN THE COMPETITION

 

Send us your travel photo and win a ferry trip!

To participate in the competition, you need to:
- publish 1 selected photo related to travels using the competition module, and complete the boxes in the form
- then, if you want to fight to win and go to the next stage, your photo must get at least 10 votes, e.g., by encouraging your friends to vote for your photo

More than 10 votes do not affect the selection of the photo.

NOTE: The submitted photo is approved by Contest Administrator and published within 24 hours after its submission.

Good luck!

Deadline for submitting applications in the 17th edition: 1-20 june 2019

Zgłoś swoje zdjęcie / Present your photo :

Dozwolone formaty plików: "jpg","jpeg", "png". Maksymalny rozmiar pliku 10MB. / Allowed file formats: "jpg","jpeg", "png". Maximum size is 10 MB.


Prosimy o dokładne określenie miejsca gdzie zdjęcie zostało wykonane, tj. miejscowość, kraina geograficzna, nazwa obiektu, kraj oraz okoliczność w czasie jakiej powstało. / Please specify the exact location where the photo was taken, i.e. town, geographical region, the name of the object, country and the circumstances at which it was taken.
* Ta informacja wyświetlana jest publicznie. / This information is displayed publicly.