Grupa SKAT, organizator konkursu fotografii podróżniczej „Poznaj Świat ze SKAT!”,  od wielu lat angażuje się w różnorodne projekty społeczne i dofinansowuje liczne akcje charytatywne.

Od 9 lat, regularnie nasza Firma jak i jej Pracownicy wspierają Pomorskie Hospicjum dla Dzieci z Gdańska. W związku z tym, że zajmujemy się prowadzeniem konkursu  podróżnego, na początku 2018 roku na wspólnym roboczym spotkaniu powstał pomysł unikalnej akcji charytatywnej związanej m.in z podróżami pt. „Flaga Pomocy" na najwyższych szczytach świata.

Flaga z logo „Poznaj Świat ze SKAT!” i logo Hocpicjium została przekazana zaprzyjaźnionej alpinistce Pani Lucynie Kołodziejskiej, która m.in. w intencji dzieci Pomorskiego Hospicjum Pomorskiego postawiła sobie za cel zdobycie Aconcagui i Denali. W ten szczególny sposób chcieliśmy okazać dodatkowe wsparcie dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Były to nie lada wyzwanie, biorąc pod uwagę, że wyjątkowo trudne góry do zdobycia!

W trakcie wypraw jak również po powrocie naszej Ambasadorki trwały zbiórki na rzecz hospicjum, a flagi zostały wystawione na publiczne licytacje.

Publikacje o tych wyjątkowych podróżach i całej akcji pojawiły się w radiu, telewizji oraz prasie drukowanej, bardzo cieszymy się, że wspólnie możemy kreować tak wyjątkowe akcje pomocy dla potrzebujących, które przynoszą tak wiele pozytywnych emocji!

Wielki ukłon i ogromne podziękowania dla naszej niezłomnej Pani Lucyny!