Zapraszamy do nadsyłania zdjęć 14 edycji: 1-20 maja 2018 r.